decoration image

Het vermogen van de stichting wordt met name gevormd door schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen. De stichting werft geen geld of goederen onder derden. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden en de stichting zelf.

Tenzij door schenker of erflater een bestedingsbeperking is opgelegd, wordt het vermogen van de stichting aangewend voor uitkeringen aan projecten die de doelstelling helpen verwezenlijken.

Overeenkomstig art. 2 van de statuten stelt de stichting zich ten doel om de bestrijding van longziektes – in de breedste zin – te ondersteunen. Onderzoek wijst uit dat vroegtijdige interventie bij kinderen uiterst effectief is. Om die reden wil de stichting zich gedurende een aantal jaren met name richten op de jeugd.

In 2016 en 2017 ondersteunde de stichting fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van astma bij kinderen en het ontdekken van aangrijpingspunten om astma in het kind te voorkomen. Vanaf 2018 subsidieert de stichting onderzoek naar de relatie tussen de ontwikkeling en behandeling van astma en persoonlijkheidsvorming, weerbaarheid en levensgeluk van kinderen en jongvolwassenen.